oddawać


oddawać
1. Oddać, co się komuś należy «być sprawiedliwym w stosunku do kogoś, potraktować kogoś w sposób odpowiedni»: Rozumiem, nie podoba się władzom, że wieś razem z księdzem oddaje, co się należy, pomordowanym? T. Bojarska, Świtanie.
2. podn. Oddać duszę Bogu; oddać (Bogu) ducha «umrzeć, skonać»: (...) nawojował się i tu, i w Ameryce, i gdzieś tam w jakimś zamorskim kraju oddał duszę Bogu. T. Konwicki, Bohiń. Czując wreszcie zbliżającą się śmierć, Aleksy spisał historię swego życia na liście (karcie) i ścisnąwszy pismo w dłoni, oddał ducha. T. Michałowska, Średniowiecze.
3. Oddać kogoś, coś w czyjeś ręce «powierzyć kogoś lub coś czyjejś opiece»: (...) pożegnał się z nią, oddając ją w ręce woźnego, który czekał w biurowej sali, aby ją przeprowadzić do drzwi frontowych. Kur W I 25/1932.
Nie oddać tanio swojej skóry, swojego życia zob. tanio.
Oddać coś w dobre, pewne ręce zob. ręka 13.
Oddać coś za miskę soczewicy zob. soczewica.
Oddać czemuś (całe) serce zob. serce 16.
Oddać głos (za kimś, za czymś, na kogoś, na coś) zob. głos 3.
Oddać komuś, czemuś sprawiedliwość zob. sprawiedliwość 1.
Oddać komuś ostatnią posługę zob. posługa 1.
Oddać komuś pole zob. pole 2.
Oddać komuś serce zob. serce 17.
Oddać komuś (swoją) rękę zob. ręka 36.
Oddać ostatnią koszulę zob. koszula 1.
Oddać ostatni grosz zob. grosz 11.
Oddać życie za kogoś, za coś zob. życie 15.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • oddawać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Id, oddawaćdaję, oddawaćdaje, oddawaćaj {{/stl 8}}– oddać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk XIa, oddawaćdam, oddawaćda, oddawaćdadzą, oddawaćdaj, oddawaćdany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dawać …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oddawać — → oddać …   Słownik języka polskiego

  • oddawać – oddać honory (wojskowe) — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś, czemuś} {{/stl 8}}{{stl 7}} wykonywać obowiązujące w wojsku gesty będące oznaką uszanowania, np. salutować, prezentować broń, oddawać salwy honorowe itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Szeregowcy oddali honory wojskowe… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oddawać się – oddać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} własną decyzją podporządkowywać się komuś, pozwalać sobą dysponować, poddawać się jakimś działaniom : {{/stl 7}}{{stl 10}}Oddać się władzom. Oddać się do czyjejś dyspozycji, w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oddawać – oddać — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}ostatnią posługę {{/stl 13}}{{stl 7}} podniośle: uczestniczyć w czyimś pogrzebie, złożyć ciało kogoś do grobu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Koledzy z pracy oddali mu ostatnią posługę. Oddajemy dziś ostatnią posługę… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oddawać – oddać cześć — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś, czemuś} {{/stl 8}}{{stl 7}} okazywać (komuś, czemuś) głęboki szacunek, uznanie; otaczać kultem {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oddawać – oddać [przekazywać – przekazać i in.] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś, coś} {{/stl 8}}w pewne [dobre] ręce {{/stl 13}}{{stl 7}} powierzać kogoś, coś (zwykle na dłużej) opiece kogoś pewnego, zaufanego, rzetelnego (także: instytucji) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Oddam szczenięta w dobre ręce.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oddawać się — Oddać się czemuś całym sercem zob. serce 16 …   Słownik frazeologiczny

  • płacić [odpłacać – odpłacić, oddawać – oddać] pięknym za nadobne — {{/stl 13}}{{stl 33}} postępować względem kogoś tak, jak on wcześniej postąpił (najczęściej w stosunku do czynów negatywnych) {{/stl 33}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odlewać się — Oddawać mocz Eng. To urinate …   Słownik Polskiego slangu